biuro rachunkowe warszawa
   
:: Strona główna
   
:: Oferta
:: Podatki
:: Księgowość
:: ZUS, Kadry, Płace
:: Audyt
:: Doradztwo prawne
   
:: O nas
:: Kontakt
:: Zadaj pytanie
:: Polityka prywatności


Pełna obsługa księgowa

Prowadzenie księgowości w Warszawie

Kancelaria Biegłego Rewidenta Anny Obara zapewnia przedsiębiorcom kompleksową obsługę księgową. W skład prowadzonych usług wchodzi:
  - prowadzenie:
 
a) ksiąg rachunkowych
b) podatkowej księgi przychodów i rozchodów
c) ewidencji przychodów
  - sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego
  - prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
  - rozliczanie w zakresie podatku VAT
  - na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
  - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  - opracowywanie Zakładowych Plantów Kont
  - tworzenie zasad polityki rachunkowej przedsiębiorstwa
  - tworzenie zasad obiegu dokumentacji księgowej
  - rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
  - opracowywanie sprawozdań o określonej formie i częstotliwości na życzenie klienta
  - sporządzanie sprawozdań finansowych
  - uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych
  - opracowywanie wniosków kredytowych
  - sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS


Przykładowy zakres prac:

 • - księgowanie dokumentów (faktury sprzedaży, zakupu, tzw. dokumenty proste)
 • - księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych
 • - amortyzacja środków trwałych
 • - rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • - ustalanie sprzedaży za każdy miesiąc
 • - kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych braków lub błędów
 • - przechowywanie dokumentów przez rok obrachunkowy, potem zwrot za pokwitowaniem
 • - sporządzanie deklaracji VAT7 i wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (CIT 2, PIT 4)
 • - informowanie o należnościach i zobowiązaniach
 • - odpowiadanie na zapytania klienta o rozrachunki z kontrahentem
 • - pilnowanie „podwójnych” płatności
 • - powiadamianie o nadpłatach i niedopłatach
 • - odpowiadania na wezwania do uzgodnienia sald
 • - wyjaśniania w urzędach skarbowych

Kancelaria
Biegłego Rewidenta
Anna Obara

annaobara@zkco.pl

Doradztwo prawne
Maciej Obara

maciejobara@zkco.pl

Adres
ul. Bukowińska 22 lok. 53
02-703 Warszawa
tel 22 648-35-70; 648-40-47
tel. kom. 660-561-073


Biegły Rewident - Biuro rachunkowe Warszawa ( Mokotów )
Ul. Bukowińska 22 lok. 53, 02-703 Warszawa
Strona główna | Oferta | O nas | Zadaj pytanie | Kontakt


dolna krawędź