księgowość, biuro rachunkowe
   
:: Strona główna
   
:: Oferta
:: Podatki
:: Księgowość
:: ZUS, Kadry, Płace
:: Audyt
:: Doradztwo prawne
   
:: O nas
:: Kontakt
:: Zadaj pytanie
:: Polityka prywatności


Obsługa kadrowo-płacowa

Uzupełnieniem usług księgowych świadczonych w naszej Kancelarii Biegłego Rewidenta jest obsługa kadrowo-placowa. Klienci mogą otrzymać wsparcie i pomoc prawną w zakresie prowadzenia księgowości od prawnika Macieja Obara, specjalizującego się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Prowadzimy również obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa

  • - Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy
  • - Przygotowanie umów cywilno-prawnych tj. umów o dzieło i umów zleceń
  • - Zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika
  • - Zgłoszenie zmian
  • - Naliczania różnych rodzajów wynagrodzeń, w tym chorobowych, urlopowych
  • - Wyliczanie świadczeń urlopowych
  • - Prowadzenie akt osobowych
  • - Przygotowanie list płac
  • - Zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
  • - Przygotowanie deklaracji ZUS i RMUA

Przykładowy zakres prac:

Gromadzimy i kompletujemy informacje:
  - z akt osobowych pracowników
  - z list wynagrodzeń
  - z innych dokumentów pracowniczych potwierdzających wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i funduszu socjalnego

Prowadzimy na bieżąco dokumentację osobową z uwzględnieniem wymagań formalnych przewidzianych prawem oraz wypłat wynagrodzeń pracowniczych w tym:
  - sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianami warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umów o pracę
  - rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem
  - kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Prowadzimy na bieżąco rozliczenia składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:
  - prowadzimy ewidencje wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  - prowadzimy ewidencję danych osobowych do ubezpieczenia społecznego
  - sporządzamy listy płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczaniu składek ubezpieczenia społecznego na wydzielone fundusze
  - przekazujemy wymagane deklaracje, sprawozdania i informacje do Urzędu Skarbowego
  - przesyłamy dane klienta do ZUS w formie ELEKTRONICZNEJ
  - drukujemy przelewy na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników
  - przekazujemy naszym klientom zlecenia płatnicze oraz informacje dotyczącą wysokości kwot należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek w terminach przewidzianych stosownymi przepisami
  - sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 40)

Wystawiamy zaświadczenia o osiągniętych dochodach:
  - sporządzamy informacje o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, w tym ustalania kapitału początkowego z funduszu ubezpieczeniowego pracownika, przygotowanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego (RP-7, RP-6, KP-1)
  - sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne, rozliczeniowe oraz raportów dla ZUS
  - uaktualniamy bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczących pracodawcy, pracowników oraz naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego
  - sporządzamy informację oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności Z-01, Z-03, Z-06, Z-10, Z-12 Z-KW

Naszym klientom udzielamy porad w zakresie praw i obowiązków Pracodawcy, jak również pomagamy w rozwiązywaniu spraw pracowniczych.

 

Zapraszamy

Kancelaria
Biegłego Rewidenta
Anna Obara

annaobara@zkco.pl

Doradztwo prawne
Maciej Obara

maciejobara@zkco.pl

Adres
ul. Bukowińska 22 lok. 53
02-703 Warszawa
tel 22 648-35-70; 648-40-47
tel. kom. 660-561-073

Biegły Rewident - Biuro rachunkowe Warszawa ( Mokotów )
Ul. Bukowińska 22 lok. 53, 02-703 Warszawa
Strona główna | Oferta | O nas | Zadaj pytanie | Kontakt

dolna krawędź